Final del patriarcado

es no acoger el modelo que nos degrada de lucha de sexos.
es seguir en el largo camino emprendido por mujeres y hombres
para vivir con respeto y dignidad.
nunca manipulación, violencia, odio enfermizo, cuando el amor se acaba.
es custodia compartida
ser independient@s económicamente.
casarse no ha de significar quedarse en casa cuidando a los niñ@s, más allá del tiempo necesario y pactado entre pama.

miércoles, 11 de junio de 2014

Decret 39/2014, de 25 de Març i altres

Malauradament mai s'actua per corregir abusos, incompetències, mai contra els/les caradures. Sempre que s'actua des de l'administració es fa per tal de que paguin just@s per pecadors i pecadores.
Mai s'actua contra la malagent, sembla com si es protegeixin.
Sempre contra la gent treballadora i honesta.
La excepció confirma la regla?, el decret de direcció i el de provisió de plantilles, vol realment millorar la qualitat de l'escola pública? o el que vol es convertir els instituts en ghettos dels amiguets, amiguetes, pilotes, pilotetes?
Quan un director diu que al "seu" institut vol interins, ho diu per que realment s'adapten a les necessitats acadèmiques de l'alumnat o per que aquest tipus de professorat amb la situació actual es converteix en el serf més obedient?
Quan un equip directiu ha aconseguit la direcció amb males formes, intrigant, minant i boicotejant tot allò que feia l'anterior amb l'ajut inestimable d'un inspector poc estimable i una esposa del nou director molt amiga del cap de serveis territorial de zona, és per millorar la eficàcia i funcionament dels centres?
Quina és la excepció aquests exemples o la dels instituts amb direccions respectuoses i imparcials amb la mesura que les necessitats reals del centre ho demandin?

Mals temps per la gent treballadora, respectuosa i honesta.

No hay comentarios:

Solas, Berlin is in Germany,On connaît la chanson,En nombre de la rosa, Amistad,Antonia"s line,Juno

  • Promesas del este, Amistad,
  • Persepolis, El jardinero fiel, La pesadila de Darwin, Una verdad incomoda,La pelota vasca, De xerranques i de nenes(De marelles et petites filles),
  • El laberinto del fauno
  • el Código da Vinci

Archivo del blog